Saidi Nursi Stiftung http://www.saidinursi.ch/ RSS tr Sat, 18 Nov 2017 05:22:05 GMT Sat, 18 Nov 2017 05:22:05 GMT http://saidinursi.ch/source/img/logo-.jpg http://saidinursi.ch/ RSS FeedCuma Hutbesi http://tr.saidinursi.ch/409-Cuma-Hutbesi.html Peygamberimiz ve Çocuklar]]> http://tr.saidinursi.ch/409-Cuma-Hutbesi.html Thu, 16 Nov 2017 16:05:46 +0000Cuma Hutbesi http://tr.saidinursi.ch/408-Cuma-Hutbesi.html E?leri Bar??t?rmak]]> http://tr.saidinursi.ch/408-Cuma-Hutbesi.html Thu, 2 Nov 2017 17:45:03 +0000Cuma Hutbesi http://tr.saidinursi.ch/407-Cuma-Hutbesi.html Dinde Karde?lik Nedir?]]> http://tr.saidinursi.ch/407-Cuma-Hutbesi.html Fri, 27 Oct 2017 09:40:20 +0000Cuma Hutbesi http://tr.saidinursi.ch/406-Cuma-Hutbesi.html Ahlak? Güzel K?lmak]]> http://tr.saidinursi.ch/406-Cuma-Hutbesi.html Fri, 20 Oct 2017 10:13:11 +0000 http://tr.saidinursi.ch/405-6-8-Ekim-olaylari-bizim-kucuk-bir-Kerbelamizdi.html Vak?f Camiimizde 6-7 Ekim ?ehidlerini anma program?nda konu?an Avrupa ?slam Alimleri Birli?i üyesi molla Yahya Y?lmaz, "Yasin ve arkada?lar?n?n ?ehadetine Kerbelaya üzüldü?ümüz gibi bizi üzmü?tür, üzmeye de devam ediyor. Hz. Hüseyin (ra)'?n ?ahsi maneviyesini ç?kar?n, bu olay bizim küçük bir Kerbelam?zd?" dedi.]]> http://tr.saidinursi.ch/405-6-8-Ekim-olaylari-bizim-kucuk-bir-Kerbelamizdi.html Fri, 13 Oct 2017 10:06:52 +0000 http://tr.saidinursi.ch/404-Vakif-Camiimizde-Asura-Programi-Duzenlendi.html Vak?f Camiimizde Hazreti Muhammed (sav)'in torunu Hazreti Hüseyin (ra) ve 72 yareninin Kerbela'da Yezid bin Muâviye ve avaneleri taraf?ndan ?ehid edilmesinin bin 378'inci y?ldönümü münasebetiyle bir program düzenlendi. ]]> http://tr.saidinursi.ch/404-Vakif-Camiimizde-Asura-Programi-Duzenlendi.html Sun, 1 Oct 2017 09:59:29 +0000Basel'de Kurban Bayram? sevinci http://tr.saidinursi.ch/403-Baselde-Kurban-Bayrami-sevinci.html Kurban Bayram?, ?sviçre'nin Basel ?ehrinde ya?ayan Müslümanlar taraf?ndan sevinçle kar??land?.]]> http://tr.saidinursi.ch/403-Baselde-Kurban-Bayrami-sevinci.html Fri, 1 Sep 2017 09:53:01 +0000Cuma Hutbesi http://tr.saidinursi.ch/402-Cuma-Hutbesi.html Helal ve Haram Bilinci]]> http://tr.saidinursi.ch/402-Cuma-Hutbesi.html Fri, 13 Oct 2017 08:31:55 +0000Cuma Hutbesi http://tr.saidinursi.ch/401-Cuma-Hutbesi.html Allah'a Birlikte Yöneli?: Cemaatle Namaz]]> http://tr.saidinursi.ch/401-Cuma-Hutbesi.html Thu, 5 Oct 2017 17:07:44 +0000Cuma Hutbesi http://tr.saidinursi.ch/400-Cuma-Hutbesi.html Muharrem Ay? ve A?ura Günü: ... Müslümanlar?n yüreklerinde derin bir yara açan, Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve ço?u ehl-i beyt-i Mustafa’dan olan 70 ki?i, Kerbelâ’da elim bir ?ekilde ?ehit edilmi?tir...]]> http://tr.saidinursi.ch/400-Cuma-Hutbesi.html Thu, 28 Sep 2017 21:57:07 +0000 http://tr.saidinursi.ch/399-Kerbel-ve-Huseyn-Mektebi.html Kerbela; hakikatte bir öze dönü?, dirili? ve direni? destan?d?r. Kerbela ve Hüseyn; esasen bir Nebevî Mektep'tir...]]> http://tr.saidinursi.ch/399-Kerbel-ve-Huseyn-Mektebi.html Thu, 28 Sep 2017 10:47:09 +0000"Sana hangi millettensin diye sorarlarsa" http://tr.saidinursi.ch/398-Sana-hangi-millettensin-diye-sorarlarsa.html E?itimci-Yazar Özkan Yaman Hoca'dan ö?rencilere yeni okul döneminde tavsiyeler... ]]> http://tr.saidinursi.ch/398-Sana-hangi-millettensin-diye-sorarlarsa.html Thu, 28 Sep 2017 09:47:10 +0000Cuma Hutbesi http://tr.saidinursi.ch/397-Cuma-Hutbesi.html ?yi Kom?uluk – Daha ?yi Bir Toplum]]> http://tr.saidinursi.ch/397-Cuma-Hutbesi.html Fri, 22 Sep 2017 09:18:02 +0000Cuma Hutbesi http://tr.saidinursi.ch/396-Cuma-Hutbesi.html Hicri Y?lba?? ve Hicret]]> http://tr.saidinursi.ch/396-Cuma-Hutbesi.html Fri, 15 Sep 2017 09:31:12 +0000 http://tr.saidinursi.ch/395-Okuldan-Once-Ailenin-Mufredati.html ‘Çocu?umu okula teslim ettim, ama ö?retmen, ama okul, ders, kitap..' diye devam eden cümlenin içinde ‘ben, biz, babas?, annesi, evi, kendisi' ne kadar var?]]> http://tr.saidinursi.ch/395-Okuldan-Once-Ailenin-Mufredati.html Wed, 13 Sep 2017 16:07:55 +0000