Cuma Hutbesi

Hutbe: Irkçılık Hastalığı

Muhterem Müslümanlar!

Allah Teâlâ bütün insanları bazı ortak özelliklere sahip olarak yaratmıştır. Bu ortak özelliklere fıtrat denir. Gülme, ağlama, üzülme, sevinme, sevme, nefret etme, zulmü ve haksızlığı hoş karşılamama vb. duygular insanda doğuştan var olan ortak özelliklerdir. Ancak insanlar farklı şeyleri sever, farklı şeylerden nefret ederler. Bu farklılıkları onların yetiştikleri çevrede oluşan değer yargıları belirler. “Hakka yönelerek kendini, Allah’ın insanlara yaratılışta verdiği dine dön. Allah’ın yaratışında değişme yoktur.”[1] mealindeki ayet, insanların doğuştan getirdikleri ortak özelliklerin değişmezliğini, fakat bunların farklı amaçlara, farklı istikametlere yöneltilebileceğini anlatır.

Değerli Müminler!

İnsanın fıtrat olarak kendisine verilmiş olan “nefret etme” duygusunu haksızlığa ve zulme değil de başka milletlere, kendisinden farklı gördüğü insanlara yöneltmesi ırkçılığa sebep olur. İçinde bulunduğumuz çağda insanlığa kara bir leke gibi bulaşmış, kardeşçe yaşamanın önünde engel teşkil eden en büyük hastalıklardan biri de ırkçılıktır. Hepimizin bildiği üzere İslam ırkçılığı yasaklamış, herhangi bir ırka mensubiyeti ile üstünlük iddiasında bulunmaktan bizleri menetmiştir. Hiçbir insanın bir başkasına karşı ırkı, rengi, dili, yaşadığı coğrafyası bakımından üstünlüğü yoktur. Bütün bu değerler Allah’ın her insana doğuştan verdiği özelliklerdir. Allah’ın insan için tercih ettiği özellikler bir başkasına karşı üstünlük vesilesi olmaz. İslam’da üstünlük ancak takva iledir. Bugün dünyanın birçok yerinde ayrımcılık ve ırkçılığa maruz kalan masum insanlar bulunmaktadır. Kimi renginden dolayı kimi ırkından dolayı bu tür ayrımcılığa ve baskılara maruz kalırken birçokları da inancından dolayı baskı ve sindirme politikalarına maruz kalmaktadır.


Değerli Kardeşlerim!

Öyleyse nasıl ki soğuk algınlığına karşı üstümüzü sıkı giyiniyorsak, ırkçılık ve ayrımcılık hastalığına karşı da tevazu elbisesini giyineceğiz. Nasıl ki bize grip bulaşmasın diye gripli birine yaklaşmıyor ve onunla temas kurmamaya özen gösteriyorsak, ırkçı fikirler saçan insan ve ortamlardan da uzak duracak, onlara karşı hakkı, adaleti ve eşitliği savunmaya devam edeceğiz.

Günümüzde özellikle sosyal medyanın etkisiyle ırkçı fikirler artık hiç çekinmeden ortaya saçılır olmuştur. Ancak ırkçılık ister şahsen bulunduğumuz ortamda ister sosyal medyada denk geldiğimiz bir platformda yapılsın, Müslümanlar olarak bizler daima bunun karşısında durmalıyız. Irkçılığı “bize yapılınca kötü, biz yapınca sorun yok” diye keyfî olarak tanımlarsak hakkaniyetli davranmamış oluruz.

Aziz Kardeşlerim!

Hutbemizi Resûlullah ﷺ’in veda haccındaki şu kıymetli sözleriyle bitirelim: “Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir! Babanız da birdir! Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır.”[2]

[1] Rûm suresi, 30:30
[2] Müsned-i Ahmed, H.No: 23489